Powered by Salomon

Podrobnosti k zimnímu závodu v Beskydech 2017

21. 12. 2017

Temín závodu se blíží, do toho máme ještě ten předvánoční čas a klid s tím spojený. Abychom se tedy nenudili, podívejme se na detailnější informace k závodu, na který se mnozí těšíme, třeba proto, že vyběháme kapry a saláty!

Hotel Beskyd v Trojanovicích nám poskytne veškeré zázemí, možnost sprchování, objednání teplých jídel, restaurace funguje zcela standardně. Centrum závodu bude ve společenském sále, bude zde i možnost uschovat zavazadlo.

Organizace závodního dne je následující:
Prezence 6:30 – 7:30
Výklad trati 7:30 – 7:45 (je povinná, dostanete poslední důležité informace)
Start všech tratí hromadně v 8:00
– vše probíhá v prostorách hotelu Beskyd, start přímo před hotelem, cíl také

Vyhlášení výsledků:
Krátká trasa cca ve 12 hod
Střední trasa cca v 15 hod
Dlouhá trasa cca v 17 hod

Rozmístění a počet bufetů neboli občerstvovaček:
Krátká trasa má občerstvení pouze v cíli po závodě
Střední trasa má 2x občerstvení na cca 19km a potom v cíli
Dlouhá trasa má 3x občerstvení na cca 25km, na cca 39km a poté v cíli

Stručný popis tratí (trasy budou značeny našim značením po celé délce):
Krátká trasa: vybíhá se po červené TZ kolem říčky Lomná směrem k hotelu Ráztoka, zde se pokračuje po modré TZ směrem na Pustevny, ale zhruba v polovině stoupání se odbočuje vlevo po lesní cestě, kde bude jen naše vlastní značení; po tomto značení se pokračuje cca 5 km, potom se trať napojí na žlutou TZ a nakonec opět na červenou TZ, která závodníky opět přivede zpět podél říčky Lomná do hotelu Beskyd
Střední trasa: vybíhá se po červené TZ kolem říčky Lomná směrem k hotelu Ráztoka, zde se pokračuje po modré TZ směrem na Pustevny, ale zhruba v polovině stoupání se odbočuje vlevo po lesní cestě, kde bude jen naše vlastní značení; po tomto značení se pokračuje cca 4 km a pak dodjde k oddělení od krátké trasy (do té doby je trať totožná s krátkou) – dále střední trať pokračuje po vlastním značení občas kopírující i jiné TZ
Dlouhá trasa: vybíhá se po červené TZ kolem říčky Lomná směrem k hotelu Ráztoka, zde se NA ROZDÍL od krátké a střední trasy pokračuje po ZELENÉ TZ až na Radhošť – hřeben. Na hřebenu trať odbočí vlevo směrem na Pustevny po modré TZ; trať vede až na Pustevny a odtud pokračuje dále po modré TZ vlevo dolů směrem na Ráztoku (směr je shodný se sedačkovou lanovkou, která vede z Ráztoky na Pustevny a zpět); zhruba v půlce klesání se dlouhá trať spojí se střední a krátkou tratí na lesní cestě a všechny jdou asi 4 km společně; dlouhá a střední trasa pokračují po vlastním značení směrem na Horní Čeladnou ke kapli sv. Cyrila a Metoděje (zde bude bufet)….

Povinná výbava:
pro zimní závod předepisujeme kromě jiného boty s hřeby nebo nesmeky. Vše ale ještě upřesníme podle aktuálního vývoje počasí cca 2 dny před závodem.