Powered by Salomon

CUTT Beskydy 2020

aneb běh zimním srdcem Beskyd

TERMÍN

 • neděle, 27. 12. 2020
 • start individuální, startovní čas 00 bude v 10:00 hodin, startovní interval 1 minuta, každou minutu start max. 3 závodníků (vždy 1 z krátké, 1 ze střední a 1 z dlouhé trasy)

TRATĚ a mapy viz konec stránky dole

 • krátká – 12 km / 400 m
 • střední – 21 km / 800 m
 • dlouhá – 43 km / 1 600 m
 • trasy vedou po turistickém značení a také po vlastním značení zajištěném pořadatelem
 • rozprava před startem se neuskuteční, vše bude popsáno na FB a webu předem a závodníci si povinně musí prostudovat

KATEGORIE

 • Muži
 • Ženy

PRŮBĚH ZÁVODU

 • Závodníci předem obdrží svůj vylosovaný/určený startovní čas do 26/12 do emailů, popř. bude zveřejněn odkaz na FB a webu závodu
 • Příjezd do centra závodu si závodníci naplánují tak, aby byli včas před startem připraveni; do areálu TJ Sokol KpO budou závodníci vpuštěni 15 minut před svým určeným startovním časem (NE dříve); do té doby se musí pohybovat, rozcvičovat, připravovat venku mimo oplocený areál u svých automobilů a v okolí TJ Sokol (prostoru je zde dost :-)); také převlékání PŘED závodem bude probíhat venku individuálně mimo areál; přístupné budou pouze vnitřní toalety v areálu budovy TJ Sokol KpO (speciálním vyznačeným vstupem)
 • po vstupu do areálu se závodníci odprezentují na prezenci, která bude probíhat kontinuálně po celou dobu startů závodu;
 • po prezenci postoupí závodník dále do povinných rozehřívacích koridorů, které budou dostatečně velké, aby se každý mohl dále rozcvičovat popř. rozklusávat s potřebným odstupem od ostatních; z těchto koridorů budou dostupné i vnitřní toalety v budově TJ Sokol KpO; po CELOU dobu od vstupu do areálu TJ Sokol musí mít každý účastník zakrytá ústa a nos šátkem nebo rouškou; odkrytí lze provést až po vstupu do rozcvičovacích koridorů!
 • z rozcvičovacích koridorů budou závodníci postupovat dále do 5 PŘEDstartovních koridorů, první bude nastaven v čase -5 minut od reálného startu, druhý v čase -4 minuty, třetí v čase -3, čtvrtý v čase -2 a poslední v čase -1 minuta; je povinností každého závodníka dostavit se na prezenci a do koridoru včas v určeném čase a postupovat podle stanovených časů každou minutu vpřed! pokud se závodník dostaví později, jeho čas startu už bude spuštěn a nebude již nijak měněn; naproti tomu dříve nebude do areálu nikdo vpuštěn; příklad – závodník startující v čase 00 (tj. v 10:00) bude k prezenci vpuštěn v 9:45 a poté půjde do rozehřívacího koridoru, odtud pak v 9:55 do PŘEDstartovního koridoru a poté vždy každou minutu o koridor vpřed, aby mohl v 10:00 odstartovat; závodník startující v čase 01 bude vpuštěn k prezenci v 9:46 atp…
 • PŘEDstartovní koridory budou 3 paralelně vedle sebe, pro každou trasu bude vymezen 1 PŘEDstartovní koridor (krátká, střední, dlouhá trasa); každou minutu tedy vystartují 3 závodníci (jeden z dlouhé, jeden ze střední a jeden z krátké trasy)
 • na trase budou měřeny 1-2 mezičasy pomocí rozhodčích, takto proběhne i kontrola proběhnutí trasy;
 • po doběhu do cíle opouští závodníci areál TJ Sokol KpO a jdou ke svým vozům; pro zájemce budou přístupné sprchy v areálu budovy TJ Sokol, odděleně pro ženy a muže; lze si tedy od zaparkovaných vozů přinést věci a použít sprchy – PROSÍME o dodržování individuálních vstupů, zakrytí dýchacích cest a do sprch vždy pouze 1 osoba a co možná nejrychlejší použití sprch, aby nevznikaly dlouhé řady a zbyla teplá voda na všechny zájemce! Po osprchování opět opustit areál ke svým vozům!
 • OBČERSTVENÍ na trati – vzhledem k horší hygienické situaci a přísnějším pravidlům nebudeme na trati ani v cíli poskytovat občerstvení – je povinností každého závodníka si s sebou do závodu vzít dostatek tekutin, případně i jídlo, aby mohl svůj závod absolvovat! Upozorňujeme, že v povinné výbavě každého závodníka musí být mimo jiné alespoň 0,5 l tekutin! Navařte si s sebou do termosek teplé pití, abyste měli po závodě k dispozici :-)
 • registrace do závodu na místě bude možná v omezené míře za zvýšené startovné; příchozí neregistrovaní závodníci budou startovat až na samém konci startovního pole po všech registrovaných závodnících, nemusí tedy s příjezdem spěchat, ale poslední start závodníka je stanoven nejpozději na startovní čas 45 (tj. v 10:45) pro dlouhou a krátkou trasu, resp. 60 (tj. v 11:00) pro střední trasu; poté již nebude na trať nikdo vpuštěn

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

 • 27. 12. 2020, krátká do 14:00, střední do 15:00, dlouhá do 16:00 v centru závodu, budou dodrženy potřebné rozestupy a vzdálenosti
 • vyhlašují se první tři závodníci a závodnice na všech tratích
 • celkoví vítězové se pro tento rok nevyhlašují

STARTOVNÉ

 • 500,- Kč pro dlouhou trať, 400,- Kč pro střední trať a 300,- Kč pro krátkou trať
 • při registraci na místě v den závodu – 700,- Kč

Startovné obsahuje:

 • start v závodě
 • poskytnutí zázemí v centru závodu
 • ruční časomíru
 • pokyny k závodu
 • odměny pro první 3 závodníky a závodnice na obou tratích
 • drobný dárek pro každého (perníková medaile)
 • značení tratě

PARKOVÁNÍ

V okolí areálu TJ Sokol KpO je dostatek místa k parkování osobních vozidel, která budou označena našim dočasným značením – prosíme o dodržování těchto míst, vzájemnou ohleduplnost a opatrnost! Vaše auta budou vaší hlavní základnou.

CENTRUM ZÁVODU (ZÁKLADNA)

 • Areál TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 759
 • poskytujeme přístup toaletám a sprchám – dodržujte vytyčené přístupové koridory, odstupy a neshromažďujte se v nepovoleném počtu
 • nevstupujte mimo vyznačené prostory a koridory, prosíme!

UBYTOVÁNÍ

 • neposkytuje se

MAPY/TRASY (dílčí změny tras jsou vyhrazeny!; trasy budou značeny po celé délce vlastním značením a je třeba jej dodržovat i v případě odlišností od níže uvedených návrhů!)

Dlouhá trasa, 43 km, 1600 m stoupání: https://www.cykloserver.cz/cykloatlas/#pos=49.491030P18.321708P13@b=1@t=276983@tk=16c95e1f8ddfbe6345f20e19a3effdbd

Střední trasa, 21 km, 800 m stoupání: https://www.cykloserver.cz/cykloatlas/#pos=49.522026P18.310475P14@b=1@t=276982@tk=43a6717080f0a84a07818d9063146118

Krátká trasa, 12 km, 800 m stoupání: https://www.cykloserver.cz/cykloatlas/#pos=49.523697P18.296013P14@b=1@t=276981@tk=c5a1112739d3ff46b1ed94e855bbf458

Chcete-li mapy stahovat v gpx souboru, najdete je zde:

dlouhá trasa – https://ulozto.cz/tamhle/YWPboSWJB4U8

střední trasa – https://ulozto.cz/tamhle/FKXbSMbARoho

krátká trasa – https://ulozto.cz/tamhle/JysKiq6MgRbZ