O pohár obce Strání-Květná

2. 5. 2016

Při plánování závodu jsme se setkali s nebývale pozitivním a aktivním přístupem obyvatel obce Strání. Je to vlastně jediná větší obec na delší trase našeho závodu. Nachází se na zhruba 27 km a místní běžečtí fandové a nadšenci nám (a vlastně vám) zde přislíbili připravit občerstvovací stanici. Budeme zde i měřit mezičas, kde si první muž a žena vyběhnou v rychlostní prémii pohár obce. Bude se jednat o pozornost místního sklářského podniku z Květné, který má jednu z nejdelších tradic v ČR vůbec. Jako pořadatelé děkujeme, ceníme si tohoto přístupu a jsme rádi za to, že se závod hezky zpestří!


CUTT.cz